(.xls,.xlsx,.ods,.csv)

Amb la terminologia de la UA